Ārsta palīdzības komandas rīcība ārkārtas situāciju gadījumā

Apmācība par rīcībām ārkārtas situāciju gadījumos personālam, kas negadījuma vietā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pirmreizējā apmācība 4h. Atkārtota apmācība 3h, kura var notikt e-vidē, ja ir iespējams.
  • Pēc sekmīgi nokārtotas apmācības, dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 2 gadi.
  • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties, pēdējo 3 kalendāro mēnešu laikā, pirms apmācību termiņa beigām.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs