Valsts robežsardzes un muitas darbinieku rīcība ārkārtas situācijās

Apmācības kurss Valsts robežsardzes un muitas amatpersonām, kas veic amata pienākumus VAS “Starptautiskā lidostā “RĪGA”” par lidostas Ārkārtas situāciju pasākumu plāna (ĀSPP) prasībām, noteiktajām procedūrām, pienākumiem un uzdevumiem, lai nodrošinātu prasmīgu un efektīvu rīcību ārkārtas situācijās.

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • 2 stundas un 20 minūtes.
  • Pēc sekmīgi nokārtotas apmācības, dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 2 gadi.
  • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties, pēdējo 3 kalendāro mēnešu laikā, pirms apmācību termiņa beigām.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs