Cilvēkfaktori un komandas sadarbība

Apmācība par cilvēkfaktoru ietekmi uz cilvēka sniegumu, spēju veikt darbu droši un efektīvi.
Apmācības mērķis. Apmācāmais demonstrē pieejamo resursu efektīvu izmantošanu, izpratni par komandas veidošanu un uzturēšanu, efektīvu komunikāciju, problēmu risināšanu, lēmumu pieņemšanu, situācijas izpratni un veiktspējas uzturēšanu un pilnveidi. Iegūtās zināšanas pielieto, lai mazinātu kļūdas, kas saistītas ar cilvēka veiktspēju, pieļaušanu.

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtota teorētiskā zināšanu pārbaudījuma dalībnieki saņem apmācību apliecinājumu (sertifikātu) ar derīguma termiņu 2 gadi.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs