Apmācība par noteikumiem un prasībām, kas jāievēro, patstāvīgi pārvietojoties lidlaukā. Programma veidota saskaņā ar EK regulas Nr.139/2014 prasībām
Apmācības mērķis. Pēc apmācības dalībnieks, ievērojot drošuma prasības, spēj patstāvīgi pārvietoties/pildīt darba pienākumus lidlaukā.

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtota teorētiskā zināšanu pārbaudījuma dalībnieki saņem apmācību apliecinājumu ar derīguma termiņu 2 gadi.
  • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties pēdējos 3 kalendārajos mēnešos pirms apmācību termiņa beigām (jaunais derīguma termiņš tiek skaitīts no sākotnējā intervāla beigu datuma). Ja darbinieks ir bijis prombūtnē: 6 līdz 12 mēneši: jāveic atkārtota apmācība 12 un vairāk mēneši: jāveic pirmreizēja apmācība.

Jautājumi?

Inga Bēržvade
Apmācību koordinatore, Mācību centrs