Noteikumi par bīstamo vielu pārvadāšanu (kat 9)

Mērķis: apmācīt personālu, kurš veic pasažieru apkalpošanu, rīkoties, pildot savus pienākumu, saskaņā ar Noteikumiem par bīstamajām vielām pēc IATA DGR 9. kategorijas prasībām, saskaņā ar aviokompāniju apkalpošanas noteikumiem un LV MK noteikumiem Nr.123. par bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu pārvadājumu veikšanas kārtību.

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtotas apmācības, dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 2 gadi.
  • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties, pēdējo 3 kalendāro mēnešu laikā, pirms apmācību termiņa beigām. Ja darbinieks ir bijis prombūtnē: 6 līdz 12 mēnešus - jāveic atkārtota apmācība, 12 un vairāk mēnešus - jāveic pirmreizēja apmācība.

Jautājumi?

Inga Bēržvade
Apmācību koordinatore, Mācību centrs