Biežāk uzdotie jautājumi

 • Uzņēmuma/organizācijas pilnvarota persona. Pēc reģistrācijas lietotājs tiek pārbaudīts un apstiprināts vai noraidīts.
 • Nē, nav. Pēc pieteikuma veikšanas, pieteicējs saņems apstiprinājumu no Mācību centra, kurā būs redzami dalībnieki.
 • Nē, nav redzams. Atbildība par darbinieka savlaicīgu norīkošanu uz kursiem un kursu/sertifikātu derīguma termiņu ievērošanu ir darba devējiem.
 • Nē, uz kursiem var pieteikt tikai konkrētas personas.
 • Lietotāja profils ir jāslēdz. Personai ir jāinformē par to Mācību centrs. Uzņēmuma/organizācijas ietvaros jāvienojas par to, kurš ir atbildīgais un tiesīgs pieteikt personas uz kursiem. Personai jāveido jauns profils mājas lapā.
 • Dalībnieks jāpiesaka no jauna, aizpildot pieteikuma forma konkrētajā kursā, izvēlētajā datumā.
 • Ja darbiniekam ir bijusi 6 mēnešu prombūtne ir jāveic atkārtoti visi caurlaidei nepieciešami kursi, lai atjaunotu caurlaides darbību. Ja ir beigušies citi kursu/sertifikātu derīguma termiņu, kuri nepieciešami darba pienākumu veikšanai, jāpiesakās pēc iespējas ātrāk uz pieejamajiem datumiem.
 • Par nenokārtotu kursa statusu rakstiski tiks informēts pieteicējs. Šādā gadījumā ir jāveic pilna atkārtota apmācība.
 • Iepriekšējās dienas 14:00 vai tiklīdz grupa ir nokomplektēta.
 • Tiklīdz ir zināms, ka pieteiktais dalībnieks nevarēs piedalīties kursā, rakstiski jāinformē rakstot uz [email protected].
 • 1. Mācībām pieslēgties 10 min pirms norādītā laika – pēc kursu sākuma dalībnieki mācībās netiek akceptēti.
  2. Ierīce ar stabilu interneta saslēgumu, ieslēgta video kamera visu apmācību laiku, mikrofons darba kārtībā, nepārtraukta klātbūtne apmācībā.
  3. Jābūt Pasei vai ID kartei - var tikt veikta personas identificēšana (šādos gadījumos tiek izmantots individuāls sakaru kanāls).
 • Mācību centra tuvumā ir vairākas ēdināšanas iespējas, aicinām ar tām iepazīties kartē.